lørdag 11. august 2018

Festkonsert for Magnar Mangersnes i Alversund kyrkje

      Tidlegare domkantor i Bergen Domkirke og dirigent for Bergen Domkantori og Oratoriekoret fyller i år 80 år. Han vil bli hylla på ein stor konsert i Knarvik kyrkje søndag 16. september kl. 19.00, der musikarar og songarar som har stått han nær og samarbeidd med han, vil ta del.  Mellom anna vil ei rekkje songarar frå det tidlegare Bergen Domkantori ta del i konserten.

      Av programmet kan vi nemna Bach ("Magnificat"), Grieg, Nystedt og eit nyskrive korverk av Kjell Mørk Karlsen, som får urframføring på konserten. Dirigent for koret vert Håkon Matti Skrede. Dagens domkantor Sigurd Øgaard vil og ta del, samt musikarar, solistar og Alversund kammerkor.

Billettar, kr. 250,- kan kjøpast på førehand ved å betale beløpet inn på Vipps (523731). Då ligg billetten klar ved inngangen. Det vil og vere billettsalg ved inngangen og førehandstinging på epost: alversundkammerkor@gmail.com

søndag 20. mai 2018

Henning Sommerro til sommarsong i Knarvik kyrkje


Møt Henning Sommerro og Alversund kammerkor på sommarkonsert i Knarvik kyrkje tirsdag 5. juni kl. 20.00.
  
   
På programmet står ei rekkje verk som Sommerro har skrive eller arrangert, kjende salmar og folketonebaserte melodiar til kjende tekstar.

   
Henning Sommerro er kjend for dei fleste som musikar og komponist, mellom anna saman med visegruppa Vårsøg. Han har og skrive musikk til musikalen An-Magritt og eit rekviem – Partisan Requiem. Han har tonesett dikt av Edvard Hoem og Hans Hyldbakk og komponert kammermusikk, kor- og orkestermusikk, fleire operaer (m.a. "Olav Engelbrektsson" og  "Querini") og film- og teatermusikk.
Henning Sommerro

    Blant nyare verk er fiolinkonserten Borders (2017), tinga av Oslo Filharmoniske Orkester, operakabareten Dagny (2017) og tre stykke for Gardemusikken (2018).

    Sommerro har opptredd åleine, med ulike ensemble og som akkompagnatør for fleire kjende utøvarar.
    Alversund kammerkor er arrangør av konserten og ser fram til ein vakker sommarkonsert med ein spanande og allsidig musikar.

     Billettar hos kormedlemer eller ved inngangen, kr. 200. Barn under 16 år gratis.
Du kan og tinga billettar på alversundkammerkor@gmail.com

    Du får ei stadfesting av tinginga innan neste dag. Billettane ligg klar på ditt namn ved inngangen til Knarvik-kyrkja ei stund før konserten.

torsdag 15. mars 2018

Rekviem med bodskap om kvile og fred

Gabriel Faurė sitt Requiem i d-moll vert hovudverket på fyrste større konsert med Alversund kammerkor i det nye året.
   
    Koret har hatt det kjende og folkekjære verket på programmet før, og denne gongen vert det i ein versjon for kor, solistar og orgel. Det er ein kjenning av koret, William Kay, som skal sitja på orgelkrakken i Knarvik kyrkje søndag 15. april kl. 20.00.

   
Baryton-solisten skulle vera velkjend for publikum i kyrkja, Thomas W. Røshol, og det same er sopran-solisten, Kjersti Wiik.
   

    Faurés Requiem frå 1888 er eit av dei mest framførte og populære verka for kor og orkester, prega av ro og harmoni, og lågmælte vakre melodiar.  Verket har åtte satsar, og skil seg frå andre rekviem med ein meir positiv musikalsk bodskap om evig kvile og fred.

    William Kay har ei eiga avdeling med fransk, romantisk orgelmusikk, og fløyteduoen Amalie og Anne Reidun Duesund deltek og på konserten.   

    Billettar ved inngangen, kr. 200. Barn under 16 år gratis. 

Førehandstinging av billettar: alversundkammerkor@gmail.com

    Du får ei stadfesting av tinginga innan neste dag. Billettane ligg klar på ditt namn ved inngangen til Knarvik-kyrkja ei stund før konserten.

tirsdag 9. januar 2018

Vi har plass til nye songarar

    Etter ein stor og vellukka konsert før jul med Händels Messias, med solistar og orkester, er Alversund kammerkor no klart for nytt semester.

    Øvingane tek til att tysdag 9. januar i Knarvik kyrkje. Vi vil gjerne ha med nye songarar - i ulike aldrar. Koret øver i Knarvik kyrkje, men har medlemer frå heile Nordhordland og frå Bergen. 
    Repertoaret  omfattar både store kyrkjemusikalske verk saman med profesjonelle krefter, kjend norsk og utanlandsk korsong, samt deltaking i gudstenester.
    Vi øver kvar tysdag kl 19.00 – 21.00 i Knarvik kyrkje, og du er hjarteleg velkomen i eit ope og triveleg og entusiastisk musikalsk miljø.
    Kom inn på øvinga, eller ta kontakt med leiar Ragnhild Ø. Arnesen, tlf 480 96 709, eller dirigent Odd Leif Mjøs, tlf. 945 30 139.

fredag 3. november 2017

Mektige "Messias" i Nordhordlandskatedralen

Jeanette Ekornåsvåg Goldstein, alt
     At Alversund kammerkor framfører Händels ”Messias” før jul er ein fin tradisjon i Nordhordland. Dette storverket er eit stort løft for koret, og i år vert det ein heilt spesiell konsert i Knarvik kyrkje 26. november kl. 18.

    Koret er, som vanleg, styrka med nokre ekstra songarar, men i staden for musikarar frå Bergen filharmoniske orkester, satsar ein i år på yngre krefter på strykarsida. Unge lokale blåsarar har koret alltid hatt med seg.

    Fiolinisten Maria Eikefet, opphaveleg frå Alversund, har i samarbeid med dirigenten, Odd Leif Mjøs, sett saman eit orkester med i alt 23 musikarar.

Melissa Baug
    Det er profesjonelle unge musikarar som deltek, både tilreisande og frå regionen, og Maria Eikefet er sjølv med som konsertmeister. Ho er aktiv som musikar, mellom anna med det flotte unge kammerorkesteret Allegria.

    For koret, som også satsar på å få med seg nokre yngre 

korsongarar på delar av oratoriet, vert dette ei spanande oppleving, som dei gler seg til å dele med publikum.


    Solistane har dirigenten sjølv plukka ut, og tre av dei har vore med før, lokale Melissa Baug, sopran, Thomas Waaler Røshol, bass og Harald Bjørkøy, tenor.  Ny av året er alt-solisten, Jeanette Ekornåsvåg Goldstein, ei lovande ung songar.   

Harald Bjørkøy
Thomas Waaler Røshol
Maria Eikefet
Billettar ved inngangen, kr. 300. Barn under 16 år gratis. 
Tinging av billettar: alversundkammerkor@gmail.com

Du får ei stadfesting av tinginga innan neste dag. Billettane ligg klar på ditt namn ved inngangen til Knarvik-kyrkja ei stund før konserten.

torsdag 26. oktober 2017

Minnerik Englandsturné for kammerkoret


    Kammerkoret sin turné i England, til Cambridge, Ely og King´s Lynn vart en fin oppleving for songarar – og publikum – etter tilbakemeldingane koret fekk.

    Koret hadde base i Cambourne, utanfor Cambridge, og fyrste konserten var i ei av dei mange mindre kyrkjene i sjølve universitetsbyen, Little St. Mary`s Church.  Her vart det ein  fin start på turnéprogrammet. Allereie neste dag var koret på plass i det store sidekapellet til den vidgjetne katedralen i Ely, The Lady´s Chapel, og alle stolar i den historiske salen var opptekne då koret song saman med solisten, Louise Kemény frå London.

    Ikkje alle kor slepp til for å synge i katedralen, og kammerkoret hevda seg godt og fekk rikeleg applaus for gode framføringar av verk av mellom anna Grieg, Ola Gjeilo, Karl Jenkins og Knut Nystedt.
   
St. Nicholas Chapel i King´s Lynnn
    Siste stogg var i kystbyen King´s Lynn, i den spesielle kyrkja, St. Nicholas Chapel, som vert mykje brukt til konsertar og ulike arrangement. Den gode akustikken, stemninga og særs god kontakt med eit talrikt publikum gjorde og siste konserten til ei minnerik oppleving. Her var det stor merksemd kring det norske koret, mellom anna med eige innslag i radioen morgonen før konserten.

fredag 29. september 2017

Händels Messias - tradisjon og fornying


   Det er tradisjon at Alversund kammerkor har ei stor framføring før jul, og Händels store oratorium, ”Messias” eller Bach sitt Juleoratorium er faste innslag. I år er det "Messias" som skal framførast i Knarvik kyrkje, søndag 26. november, kl. 18.00.

    Kantor i kyrkja, Odd Leif Mjøs, er som vanleg dirigent, også i år for eit litt forsterka kammerkor. Nytt av året er at orkesteret er samansett av unge musikarar, fleire av dei med bakgrunn frå Nordhordland. Dei vert supplert med profesjonelle musikarar som har vore med på kammerkoret sine konsertar før.


   Tre av solistane har og vore med før, ny av året er den unge alten, Jeanette Ekornåsvåg Goldstein. I tillegg kjem lokale Melissa Baug, sopran, Harald Bjørkøy, tenor og Thomas Waaler Røshol, bass. 

Billettar ved inngangen, kr. 300. Barn under 16 år går gratis. Tinging av billettar: alversundkammerkor@gmail.com