søndag 30. august 2015

God respons til prosjektkoret med "Messias"

     Det var god respons til fyrste samlinga med koristar til "Ensemble Messiah". Som tidlegare meldt her på nettsida har Alversund kammerkor invitert lokale korsongarar med til eit prosjektkor, som på fem samlingar skal øva til konserten med Händels "Messias" i Knarvik kyrkje 20. desember.
     - Dette vert både flott og spanande, vi har kontakt med om lag tjue songarar som ynskjer å vera med på framføringa, saman med dei tretti faste i basiskoret, fortel dirigent Odd Leif Mjøs. Han understrekar at det viktigaste med prosjektkoret er å skapa fellesskap og rik musikkoppleving for fleire songarar - og for publikum - ikkje storleiken på koret.
      Det er framleis mogeleg å få vera med, og andre samlinga er fredag 25. september.  Songarar med litt korrøynsle, som gjerne har sunge "Messias" tidlegare - eller som har drøymt om å få gjera det - kan ta kontakt med dirigenten.
      - Det vert ei heilt spesiell framføring, fleire framifrå profesjonelle solistar skal delta, med eit litt større orkester enn tidlegare. Det vil passe fint i det store flotte kyrkjeromet, seier ein entusiastisk Mjøs.

 Georg Friedrich Händel. (Bilde: Wikipedia)

Sus av salmar i Alversund kyrkje

     Kyrkjelyden i Alversund og andre songglade i distriktet har fått eit ekstra tilbod denne hausten: "Salmesus". Kantor Odd Leif Mjøs, som også dirigerer Alversund kammerkor, har teke initiativ til ei rad song-samlingar i kyrkja kvar tirsdagskveld fram tilogmed 25. september. Saman med medlemer frå kammerkoret og Mjøs ved pianoet og orgelet skal den nye salmeboka utprøvast, i felles songglede.
     At salmane står sterkt i den norske kyrkja og i blant folk synte ikkje minst den store salme-maratonen på fjernsyn. Alversund kyrkje hadde òg sin eigen salmemaraton.
     - I den timelange samlinga vel vi ut salmane i fellesskap, og syng av lyst og av glede. Den nye salmeboka er eit skattkammer for kyrkjelyden og folket, og den fortener ein sentral plass i kyrkje og kvardag. Alle som har lyst til å synge med er velkomne, klokka 18 kvar tirsdag frametter, seier Mjøs.
     Medlemene i Alversund kammerkor syter for enkle forfriskningar i kyrkja etter Salmesus, og for dei er sangen også ein opptakt til den faste øvingskvelden deira etterpå.
NB: Frå 13. oktober og fram til 15. desember er  Salmesus i Knarvik kyrkje.


Alversund kyrkje.  Foto: B. Ystebø

fredag 28. august 2015

Alversund kammerkor inviterar til "Messias"-prosjektkor

    Alversund kammerkor har framført Händels "Messias" ei rekkje gonger, seinast i Myking kyrkje i april 2014. I jubileumsåret - og for fyrste gong i Knarvik-kyrkja - skal koret i lag med profesjonelle musikarar og songarar framføre det storslegne verket 20. desember.
    Dirigent og kantor Odd Leif Mjøs ynskjer at verket denne gongen skal lyda ekstra storfelt, og inviterar fleire unge og vaksne songarar med litt kor-røynsle til å vera med kammerkoret i eit prosjektkor, "Ensemble Messiah 2015". Det er mange som har vore med i kor - eller er med i andre kor - og som kjenner verket, og dei er særskilt velkomne til å vera med på fem øvingssamlingar fram til desember.
    Med litt notekunne og ekstra innsats er det mogeleg å øve inn oratoriet for fyrste gong, anten du er 15 eller 50. Mjøs tek atterhald om at det må vera balanse mellom stemmegruppene når prosjektkoret vert sett saman.
    Fyrste samling er 28.8. kl. 18-21, og interesserte kan ta kontakt med Odd Leif Mjøs.
Mobil: 945 30 139  eller  odd.leif.mjos@lindas.kyrkja.no 

 Frå plakaten til framføringa i Myking kyrkje i 2014.

onsdag 5. august 2015

Jubileumstur til England

Alversund kammerkor er 25 år i år, og jubileumsfeiringen strekker seg over hele 2015. En opptakt til feiringen var korets reise til England i slutten av juni. Målet var byen Preston, der koret har et vennskapskor, og sammen med dem hadde man en konsert i byens hovedkirke. Etter konsert i Preston dro de to korene på busstur i Lake District, og i landsbykirken i den lille byen Ambleside hadde man også en fin felles konsert.

Vårt kor deltok med blant annet Griegs fire salmer som hovedverk, og disse vil også bli fremført i Knarvik kyrkje senere i år.

Alversund kammerkor syng i The Minster i Preston


The Minster i Preston.
Kirken i Ambleside i Lake District.