fredag 28. august 2015

Alversund kammerkor inviterar til "Messias"-prosjektkor

    Alversund kammerkor har framført Händels "Messias" ei rekkje gonger, seinast i Myking kyrkje i april 2014. I jubileumsåret - og for fyrste gong i Knarvik-kyrkja - skal koret i lag med profesjonelle musikarar og songarar framføre det storslegne verket 20. desember.
    Dirigent og kantor Odd Leif Mjøs ynskjer at verket denne gongen skal lyda ekstra storfelt, og inviterar fleire unge og vaksne songarar med litt kor-røynsle til å vera med kammerkoret i eit prosjektkor, "Ensemble Messiah 2015". Det er mange som har vore med i kor - eller er med i andre kor - og som kjenner verket, og dei er særskilt velkomne til å vera med på fem øvingssamlingar fram til desember.
    Med litt notekunne og ekstra innsats er det mogeleg å øve inn oratoriet for fyrste gong, anten du er 15 eller 50. Mjøs tek atterhald om at det må vera balanse mellom stemmegruppene når prosjektkoret vert sett saman.
    Fyrste samling er 28.8. kl. 18-21, og interesserte kan ta kontakt med Odd Leif Mjøs.
Mobil: 945 30 139  eller  odd.leif.mjos@lindas.kyrkja.no 

 Frå plakaten til framføringa i Myking kyrkje i 2014.