søndag 30. august 2015

Sus av salmar i Alversund kyrkje

     Kyrkjelyden i Alversund og andre songglade i distriktet har fått eit ekstra tilbod denne hausten: "Salmesus". Kantor Odd Leif Mjøs, som også dirigerer Alversund kammerkor, har teke initiativ til ei rad song-samlingar i kyrkja kvar tirsdagskveld fram tilogmed 25. september. Saman med medlemer frå kammerkoret og Mjøs ved pianoet og orgelet skal den nye salmeboka utprøvast, i felles songglede.
     At salmane står sterkt i den norske kyrkja og i blant folk synte ikkje minst den store salme-maratonen på fjernsyn. Alversund kyrkje hadde òg sin eigen salmemaraton.
     - I den timelange samlinga vel vi ut salmane i fellesskap, og syng av lyst og av glede. Den nye salmeboka er eit skattkammer for kyrkjelyden og folket, og den fortener ein sentral plass i kyrkje og kvardag. Alle som har lyst til å synge med er velkomne, klokka 18 kvar tirsdag frametter, seier Mjøs.
     Medlemene i Alversund kammerkor syter for enkle forfriskningar i kyrkja etter Salmesus, og for dei er sangen også ein opptakt til den faste øvingskvelden deira etterpå.
NB: Frå 13. oktober og fram til 15. desember er  Salmesus i Knarvik kyrkje.


Alversund kyrkje.  Foto: B. Ystebø