mandag 20. mai 2019

Syng med - på sommarkonsert med Alversund kammerkor

Juni er fyrste sommarmånaden, og Alversund kammerkor helsar sommaren med ein gratiskonsert i Knarvik kyrkje 4. Juni kl. 19.30.

   Det vert både allsong, korsong og soloinnslag, og ei eiga avdeling der kammerkoret framfører songar av den engelske kormeistaren John Rutter.

  Konserten har eit klårt lokalt preg, ikkje berre når det gjeld utøvarar. Det vert nemleg allsong med kjente tonar frå den lokale songskatten i Lindås, Meland og Radøy. 

   Dei lokale musikarane Inger Leihaug (klaver), Jaqueline Chesney (fløyte) og Olav Hugaas (klaver) deltek og saman med Alversund kammerkor.

   Det er ikkje naudsynt å tinge billettar, konserten er heilt gratis. Det er berre å ta med seg songstemma og kome, eller berre gle seg til å få høyre god musikk i sommarkvelden.

Velkomen!