torsdag 6. juni 2019

Flott mannskorsong frå Fana til Knarvik kyrkje

   Eit av dei mest kjente og beste mannskora i Norge, Fana mannskor, kjem på vitjing til Knarvik kyrkje tirsdag 18. juni.  Det er planlagt ein fin kveldskonsert, der og Alversund kammerkor deltek.

   Det tradisjonsrike koret, som hadde 75-årsjubileum i 2016, kjem mannssterke til Knarvik med 30 songarar og dirigent Bjørn Bergmann. Repertoaret deira er stort, og på konserten får vi høyre fleire kjente verk, mellom anna ”Jubilate amen!” av Kjerulf samt ei rekkje av Grieg sine songar arrangerte for mannskor.

    Alversund kammerkor har og ei avdeling der dei syng frå sitt repertoar, mellom anna songar av John Rutter. Mannskoret får avslutte konserten med døme frå deira nyare og populære repertoar av musikal-songar.

   Kort sagt: Ein ekte sommarkonsert med mykje god song i sommarkvelden!