Konsertar

     Alversund kammerkor er ofte å høyre i Knarvik og Alversund kyrkjer, ved ulike arrangement og gudstenester. Større verk og framføringar vert annonsert i lokalpressa, på Facebook og her på nettstaden.
    Billettar til koret sine eigne konsertar kjøpast ved inngangen, eller tingast på alversundkammerkor@gmail.com. Billettar kan og tingast hos kormedlemer.